Faglig råd

Kronprinsparets Fond har opprettet to faglige råd for å innhente verdifulle innspill til utvikling og forbedring av Flyt.

Det første faglige rådet (2017) bidro til utforming av Flyt og ga innspill til mål, målgruppe og innhold. Det andre faglig råd (2019-2020) gir innspill til bærekraft for Flyt.

Faglig råd 2017

Anne Bergh – Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (leder)
Thomas Doull – Daglig leder Monsterbedriften
Reidun Follesø – Professor i barnevern, Nord universitet
Johannes Heggland – Ass. generalsekretær Kirkens Bymisjon
Christer Hyggen – Forsker II, NOVA
Sahra Jaber – Fagleder barn og unge ved FUBA
Karan Kumar – Medlem i VIBRO
Anne Lindboe – Barneombud
Ingebjørg Mæland – Leder av UngInvest AIB
Cecilie Prebensen – Organisasjonsrådgiver LNU
Tim Filip Steinsveen – Elev ved UngInvest AIB

Faglig råd 2019-20

Johannes Heggland – Ass. gen.sekr. Kirkens Bymisjon (leder)
Jan Sivert Jøsendal – Fylkesrådmann, Vestfold og Telemark
Sarah Cools – Seniorforsker, NIFU
Leo Ajkic – Programleder, NRK
David Adampour – Kjøpmann
Linn Cathrine Lunder – Sparebankstiftelsen DNB
Marit Hognestad – Avdelingsdirektør, UDIR
Kjersti Elisabeth Blyverket – Elev ved UngInvest AIB
Abdi Hamid Yusuf Said – Ungdomsmenti, Catalysts
Ann-Kristin Flo – Leder i Flyt Hurdal
Marcus Bleasdale – Daglig leder, Wilstar
Camilla Bjerre Damgaard – Programdirektør, Egmont Fonden

Kommunenes referansegruppe
Referansegruppen med medlemmer fra de deltakende kommunene i Flyt ser på hvordan programmet kan bli mest mulig attraktivt og enkelt for kommuner å ta i bruk.

Referansegruppen 2019
Henriette Rognlien, leder for samfunnsutvikling, Hurdal kommune
Håvard Eriksen, kommunalsjef for grunnskole, Søndre Land kommune
Kjetil Nilssen, utviklingsrådgiver, Drammen kommune
Lillian S. Eilertsen, utdanningsdirektør, Drammen kommune
Ida Storberget, rådgiver, Søndre Land kommune
Hanne Pentz, rådgiver kompetanse og kvalitet, Sarpsborg kommune

Kronprinsparets fond logo