Flyt er et program med spennende aktiviteter og nyttige øvelser for ungdom som vil bruke fritiden til å forberede framtiden.
Søknad om plass 2023-2024 er åpen!

De som er interesserte i Flyt får mer informasjon. Søk gjerne også opp kommunen din i søkefeltet.

Meld interesse for å delta her!

I Flyt samles ungdom med ulike egenskaper, interesser og erfaringer for aktiviteter og samlinger og arbeider sammen om å forberede framtiden sin.
Sammen med ungdom og fagfolk har Kronprinsparets Fond laget et program med morsomme aktiviteter og nyttig læring for ungdom i overgangen til videregående skole.


De har lært at de har andre gode egenskaper som det går an å satse på. Det har påvirket henne positivt, og hun har snakket om hvilke sterke sider de har og sånn.

- Flyt-forelder i Sarpsborg

Jeg opplever jo at Flyt tok opp emner som er relevante for de unge. Og egentlig ikke bare for dem, men for oss alle.Han har blitt helt annerledes etter Flyt. ... Det virker som han synes det er lettere, og han har fått innblikk i hvordan han kan løse ulike situasjoner.

- Forelder i Hurdal

Ungdommer søker om å delta i Flyt og de som får plass i en gruppe får et helt år med opplevelser og fellesskap. Flyt starter med morsomme aktivitetsdager i høstferien, deretter har vi ukentlige samlinger og senere månedlige samlinger helt til ungdommene har begynt på videregående skole. Hele programmet gjennomføres lokalt i kommunen sammen med gode ledere.

Kronprinsparets fond logo