Om Flyt

I Flyt samles ungdom med ulike interesser og erfaringer for å forberede framtiden sin.

Sammen med ungdom og fagfolk har vi laget et program som inneholder morsomme aktiviteter og nyttig læring i overgangen til videregående skole.

I Flyt får ungdommene økt kunnskap om egne og andres styrker. Vi lærer å se etter, og se verdien i, hverandres gode egenskaper. Vi er opptatt av å ikke se etter feil og mangler. På den måten legger vi grunnlaget for gode vennskap og gode framtidsvalg.

Ungdommer søker om å delta i Flyt og de som får plass i en gruppe får et helt år med opplevelser og fellesskap. Flyt starter med tre morsomme aktivitetsdager i høstferien, deretter har vi ukentlige samlinger og senere månedlige samlinger helt til ungdommene har begynt på videregående skole. Hele programmet gjennomføres lokalt i kommunen sammen med gode ledere.

Flyt følges av forskning. Her er rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet: Unge i Flyt, NOVA/OsloMet

Kronprinsparets Fond har både i 2017 og 2019 invitert fagpersoner, ungdommer og forskere til et faglig råd, for å få verdifulle innspill til utviklingen av Flyt.

Det første faglige rådet, som hadde tre samlinger i 2017 og 2018, hadde elleve medlemmer.

Faglig råd 1

Foran: Tim Filip Steinsveen, UngInvest AIB, Sahra Jaber, Fagleder barn og unge ved Furuset bibliotek og aktivitetshus, Reidun Follesø, professor i barnevern ved Nord universitet.

Andre rad: Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver LNU og prosjektleder for prosjektet «Livsmestring i skolen», Christer Hyggen, forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Anne Lindboe, Barneombud, Ingebjørg Mæland, leder av UngInvest AIB.

Bak: Johannes Heggland, ass. generalsekretær Kirkens Bymisjon, Anne Bergh, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og styremedlem i Kronprinsparets Fond, Thomas Doull, daglig leder Monsterbedriften.

Karan Kumar fra VIBRO var ikke til stede da bildet ble tatt.

Faglig råd 2 ble opprettet i 2019 og hadde fire møter fra 2019 til 2021.

Faglig råd 2

Foran: Sarah Cools, Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Elisabeth Blyverket, tidligere elev ved UngInvest AIB, Marit Hognestad, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Linn Cathrine Lunder, Sparebankstiftelsen DNB,

Andre rad: Johannes Heggland (leder), assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon og styremedlem i Kronprinsparets Fond, Jan Sivert Jøsendal, Ann Kristin Flo, Flyt-leder Hurdal.

Bak: David Adampour, kjøpmann, Leo Ajkic, programleder NRK, Abdihamid Yusuf Said, Catalysts.

Mads Espersen Lyager, programdirektør i Egmont Fonden og Emily Wilhelmsen, Wilstar var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kronprinsparets fond logo